VERANDERMANAGEMENT

Public Vision ondersteunt en stuurt veranderingsprocessen in organisaties; ofwel vanuit bestuurders- of directierollen ofwel vanuit een onafhankelijke adviesrol.

Veel organisaties en medewerkers zijn niet meer in staat hun doelen te realiseren. Enkele veel voorkomende problemen:
• grote overhead, lage productiviteit
• geen aansluiting op externe omgeving (klantvraag, politieke veranderingen, e.d.)
• focus op interne processen in plaats van op “output”.

Uitgangspunten van de resultaatgerichte aanpak van Public Vision zijn:
• werken op basis van visie & strategie
• organiseren van vitaliteit en betrokkenheid
• van buiten naar binnen (vice versa)
• evenwicht tussen harde en zachte controls
• vrijheid in combinatie met verantwoordelijkheid

Public Vision werkt in nauw overleg met de opdrachtgever aan de beoogde veranderingen.