Onderzoek

Public Vision is primair een bureau voor advies- en (verander)management. Maar soms wordt er ook praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Bij de uitvoering wordt – bij voorkeur –  gewerkt met interactie met & participatie van betrokkenen.  Zo’n onderzoek kan worden uitgevoerd in opdracht van of samen met een klant. Het kan ook zelfstandig of in samenwerking met BMC. De onderwerpen zijn divers. Soms ligt het accent op organisatiekundige en procesmatige vraagstukken. Maar het kan ook gaan over beleidsinhoudelijke thema’s als zorg, ruimtelijke ontwikkeling of wonen.