Profiel

Public Vision stelt zich ten doel een betrokken bijdrage te leveren aan het functioneren van de overheid en maatschappelijke organisaties. Trefwoorden zijn:
• innovatief en deskundig,
• verbinding tussen mensen en tussen organisaties,
• resultaatgericht,
• maatschappelijk ondernemerschap

Potentiële opdrachtgevers zijn gemeenten, provincies, departementen, woningcorporaties, zorginstellingen, ZBO’s, waterschappen, kennisinstellingen, e.d.

Public Vision is geassocieerd met Bestuur&Management Consultants (BMC) te Amersfoort. Een adviesbureau dat zich eveneens richt op de publieke sector. Deze verbinding biedt niet alleen meer mogelijkheden tot kwaliteitsborging. Hierdoor is het ook mogelijk om, met inzet van allerlei soorten hoogwaardige disciplines, omvangrijke adviesopdrachten uit te voeren.