Opdrachten

Public Vision is in 2006 opgericht en heeft sindsdien allerlei opdrachten uitgevoerd. Opdrachtgevers komen uit de publieke sector; onder meer ministeries, provincies, gemeenten, woningcorporaties en kennisinstellingen. De opdrachten zijn zeer divers. Rode draad is dat mensen, inhoud en processen in een goede balans bij elkaar moeten worden gebracht.

Enkele voorbeelden van opdrachten zijn centrale projectleiding van een ambtelijke fusie van gemeenten, interim-directeur projectontwikkeling bij een woningcorporatie, projectdirecteur Rijksgebouwendienst, bemiddeling tussen woningcorporaties en overheden, evaluatieonderzoek, visieontwikkeling, advies monumentenzorg, interim-directeur Openbaar Vervoerbedrijf, et cetera.