COACHING

In alle lagen van organisaties is steeds vaker behoefte aan een coach, klankbord, vertrouwenspersoon of meedenker. Dat kan op directie- of bestuurlijk niveau zijn, maar ook op middelmanagement of medewerkerniveau. In veel gevallen is het goed om iemand van buiten de eigen organisatie in te schakelen: iemand met kennis van zaken, maar zonder belang.

Public Vision kan in veel gevallen daarin voorzien, zowel individueel als in groepsverband. En …. met kennis van de sector. Voor iedere situatie wordt een specifieke aanpak ontwikkeld.

Public Vision is onderscheidend door de grote kennis van de bestuurlijke en ambtelijke context. De coaching is niet vrijblijvend, maar kritisch, zakelijk en “to the point”.