Privacyverklaring Public Vision 2018

Public Vision gaat zeer zorgvuldig om met alle informatie die wordt verkregen; vertrouwelijkheid staat voorop. Er worden weinig persoonsgegevens verzameld en – voor zover deze worden bijgehouden – zo goed mogelijk beveiligd opgeslagen. Er wordt bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van cookies om bezoekgedrag vast te leggen. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst, ras of gezondheid vastgelegd. Bovendien worden er geen persoonsgegevens aan derden verkocht. Als er persoonsgegevens worden gedeeld met andere organisaties heeft dat als achtergrond:

  • Het voeren van de verplichte administratie en het doen van belastingaangifte,
  • Het uitwisselen van persoonsgegevens om mensen of organisaties met elkaar in contact te brengen (alleen met toestemming van betrokkenen),
  • Het uitwisselen van gegevens in het kader van de uitvoering van een opdracht; in deze gevallen conformeert Public Vision zich aan de regels van en afspraken met de opdrachtgever.,
  • Het uitwisselen van persoonsgegevens met de geassocieerde samenwerkingspartner BMC te Amersfoort; dit adviesbureau heeft een uitgebreide privacyverklaring op haar website.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van Public Vision, de persoonsgegevens van u wil inzien of geschrapt wil worden uit de bestanden dan kunt u uiteraard contact leggen.