BEMIDDELING

Veel conflicten tussen mensen of organisaties kunnen niet met standaardprocedures worden benaderd. Arbiters, mediators, rechters volgen hun protocollen en rituelen. Zo’n aanpak kan polariserend werken en – voordat je het weet – veel geld kosten.

Een contextafhankelijke aanpak met verbinding van inhoud, processen en mensen biedt vaak meer kansen. Public Vision biedt dat soort maatwerk met kennis van de publieke sector. Voorbeelden van bemiddelingssituaties:
• conflicten tussen mensen en/of afdelingen binnen een organisatie
• verschillen van inzicht tussen besturen en vertegenwoordigers van wijken, buurten en bewoners
• onenigheid tussen bestuur en belangenorganisaties over economische of ruimtelijke keuzes

Public Vision stelt voor iedere situatie samen met de partijen een stappenplan op en zoekt met partijen naar een oplossing. Onderscheidend is de deskundige, onafhankelijke en snelle afdoening van conflicten.