Advies

Public Vision levert maatwerk; telkens toegesneden op de specifieke context. De belangrijkste adviesvelden zijn:

Algemeen

• visie- en strategieontwikkeling
• implementatievraagstukken
• integriteit

Organisatie en proces
• organisatiediagnose en -verbetering (proces, cultuur en structuur)
• projectmatig – en programmatisch werken
• corporate governance
• verzelfstandiging / fusies / outsourcing

Inhoudelijke thema’s
• (maatschappelijk) vastgoed / huisvesting
• ruimte / wonen / grondzaken
• economie
• duurzaamheid / water
• zorg /welzijn
• monumenten / archeologie