Verkoop van corporatiewoningen

Uit een onderzoek, dat door Public Vision bij 15 corporaties verspreid door het land is uitgevoerd, blijkt wat de kansen en beperkingen zijn om huurwoningen te verkopen.  Er staan nog steeds vele huurwoningen op de nominatie om verkocht te worden. De verwachtingen over de aantallen die daadwerkelijk verkocht kunnen worden moeten worden getemperd. Een jaarlijks verkooppercentage van hooguit 1 a 1,5 % van de totale aantal huurwoningen lijkt onder de huidige omstandigheden het maximaal haalbare. Dat zou betekenen dat hooguit ca 25.000 tot 35.000 huurwoningen op jaarbasis verkocht worden. In het rapport staan allerlei gegevens over het beleid, de organisatie, de marketing en koopfaciliteiten van corporaties. Het is primair bedoeld voor een verdere professionalisering van deze nieuwe tak van sport. Het moet een bron van kennis en inspiratie zijn, niet alleen voor medewerkers, managers en bestuurders, maar ook voor Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Daarnaast zal het voor betrokkenen van buiten de sector een beter beeld geven van de kansen en beperkingen rond dit thema. Het onderzoek is al weer enige jaren terug uitgevoerd, maar de resultaten zijn nog steeds relevant. Het is digitaal nog beschikbaar.