Ruimtelijke ontwikkeling: mensenwerk!

Wat is de de impact van Mens & Organisatie op de doorlooptijd van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en kan deze worden beïnvloed? Zonder de pretentie te hebben op alle vragen een passend antwoord te geven biedt het rapport handvatten voor een meer effectieve aanpak van ruimtelijke projecten. Gebiedsontwikkeling of complexe infrastructurele – of vastgoedprojecten kunnen met deze andere kijk adequater worden opgepakt. Vertrouwen, leiderschap, organiseren van kennis & competenties, samenwerking, opleiding e.d. zijn belangrijke elementen voor een resultaatgerichte benadering. De rapportage is niet meer in gedrukte vorm verkrijgbaar, maar kan wel digitaal worden opgevraagd.